نگاهی به رهنمود استراتژیک موقت امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۱

نگاهی به رهنمود استراتژیک موقت امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۱

(ترجمه و تلخیص رحمان حبیبی؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی)

مقدمه

امروزه، اکثر کشورها با انتشار اسناد امنیتی استراتژیک درصددند توضیح دهند جایگاه کشورشان و نقش آن در دنیا از نگاه آن‌ها چگونه است و با چه ابزار و رویکردی به‌دنبال دستیابی به اهدافشان هستند. این اسناد استراتژیک عمدتاً اهداف، ابزارها و روش‌های به‌کارگیری ابزارها را شامل می‌شوند. به‌بیان دقیق‌تر، استراتژی اهداف، یعنی اهدافی كه برای آن تلاش می‌شود، شامل این موارد است: ابزارها یا منابع موردنیاز، روش‌ها، چگونگی به‌کارگیری ابزارها یا همان رویکرد و شیوۀ اقدام برای دستیابی به اهداف (Cancian et al 2017: 3).

آمریکا با انتشار اسناد امنیتی، دفاعی و نظامی می‌کوشد رئوس کلی مطالبات خود در حوزۀ ملی و بین‌المللی و همچنین ابزارها و چگونگی به‌کارگیری آن‌ها را پیش روی مخاطبان خود قرار دهد. ازاین‌رو، آگاهی از اهداف، تهدیدات و ابزارهای فعلی مدنظر آمریکا از جمله ضرورت‌هایی محسوب می‌شود که تحلیلگران و استراتژیست‌ها باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و از قِبَل آن، راهبردهایی برای مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت‌های پیش رو ارائه دهند.

اخیراً دولت بایدن با گذشت حدود دو ماه از تصدی مسند ریاست‌جمهوری، سند رهنمود استراتژیک موقت امنیت ملی «Interim National Security Strategic Guidance» را منتشر کرد. هرچند این سند اراده‌ها و بایدهای برنامه‌ریزی‌شدۀ دولت بایدن دربارۀ جهان پیرامونی را با عباراتی همچون «تقویت خواهیم کرد»، «دوباره متعهد خواهیم شد» و «تجدید خواهیم کرد» به تصویر می‌کشد، نشان می‌دهد او به بحث «چگونگی» توجه چندانی نکرده است (Foster, 2021).

به‌طور کلی، این سند امنیتی، موقت و مبتنی بر تفکر استراتژیک و منظم دربارۀ کشورداری است. انتظار می‌رود دولت بایدن با انتشار استراتژی امنیت ملی نهایی که قرار است در چند ماه آینده منتشر شود، به‌طور مفصل دربارۀ اهداف، تهدیدات، ابزارها و روش به‌کارگیری ابزارها صحبت کند. در این سند آمده است: «من از دپارتمان‌ها و آژانس‌ها می‌خواهم اقدامات خودشان را با این رهنمود هماهنگ كنند تا ما كار روی استراتژی امنیت ملی را شروع ‌کنیم».

این سند ۲۴صفحه‌ای از یک پیشگفتار از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، و چهار بخش اصلی تشکیل شده است. چهار بخش اصلی این سند نیز مشتمل بر مقدمه، چشم‌انداز امنیت جهانی، اولویت‌های امنیت ملی آمریکا و نتیجه‌گیری است. با توجه به حضور ایالات متحده در روندهای جهان اسلام و منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریقا و همچنین حضور نظامی گستردۀ این کشور در منطقه و حمایت‌های گسترده‌ از رژیم صهیونیستی، «مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام» این گزارش را تلخیص و ترجمه کرده است. در ادامه، به رئوس کلی و موضوعات تأکیدشده در این سند اشاره می‌کنیم.

برای دریافت PDF کلیک کنید.

مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشرشده در سایت به‌عهدۀ نویسنده است و انتشار آن‌ها الزاماً به‌معنای تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های مؤسسه نیست.