نشست تخصصی «بررسی نقش زنان در گسترش تمدن اسلامی»

نشست تخصصی

نشست تخصصی «بررسی نقش زنان در گسترش تمدن اسلامی» با تأکید بر آینده‌پژوهی و عناصر تقویت و تعالی تمدن اسلامی با همکاری مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام، سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس، ادارۀ ارتباطات فرهنگی بین‌المللی زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و رایزن‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر و تونس در دفتر موسسه در تاریخ 12/05/1400 ساعت 15 برگزار شد.

کارشناسان این نشست:

سرکار خانم دکتر قربان‌نژاد، دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه الزهرا؛

 سرکار خانم دکتر غدیر جمال، استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی از کشور کویت؛

سرکار خانم دکتر سنده الکوندی، استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی از کشور تونس؛

سرکار خانم دکتر نورا فرحات، استاد و محقق و نویسنده از کشور الجزایر؛

 دبیر نشت:

سرکار خانم دکتر زهرا سلامی، استاد حوزه و دانشگاه.

یادداشت منتشرشده از این نشست:

yun.ir/2pu4z2