نخست وزیر ایتالیا قراردادهای تجاری بزرگی در ایران امضا کرد

طی سفر مانتو رنتز نخست وزیر ایتالیا به تهران روز سه شنبه، ایران و ایتالیا قراردادهای تجاری به ارزش میلیاردی امضا کردند. 60 هیئت نمایندگی از رهبران تجاری از جمله انرژی، راه آهن و دفاع نخست وزیر ایتالیا را در این سفر همراهی کردند.
سه ماه پیش آقای روحانی در سفر به اروپا، ایتالیا را اولین مقصد خود برگزید. وی به دنبال جذب سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است که بتواند به سیستم تجارت جهانی پس از لغو تحریم ها بپیوند.
رنتز به خبرنگاران در تهران گفت: «پایان تحریم ها یک گام تاریخی نه فقط برای ایران بلکه برای کل منطقه است».
شرکت انل تفاهم نامه ای با شرکت ملی صادرات گازایران بر همکاری های آینده در گازطبیعی، گاز طبیعی مایع و زیرساخت های مرتبط امضا کرده است که می تواند منجر به تامین منابع گازی بلند مدت برای نیروگاه هایش شود. قرارداد انل یکی از 7 قرارداد امضا شده توسط آقای روحانی و رنتز بوده است. همچنین شرکت انی نیز توافق نامه ای مبنی بر خرید نفت به امضا رسانده است علاوه بر این، قرار است در تهران قرارداد دیگری بین شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز ایران با شرکت سایپم ایتالیا به منظور ساخت یک خطو لوله بزرگ انتقال گاز طبیعی ایران امضا شود.
شرکت راه آهن دولتی ایتالیا یک چارچوب توافق همکاری امضا کرده است، این قرارداد به ارزش 3 میلیارد یورو برآورد شده است.