موسسه آموزش و پژوهش اسلامی

موسسه آموزش و پژوهش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی می باشد که عهده دار هدایت توسعه و حفظ جامع و پویا صنعت خدمات مالی اسلامی می باشد که از توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای عضو حمایت می کند. در راستای چشم انداز 1440 و تحول بانک توسعه اسلامی، این مرکز طرح استراتژیکی را به منظور ارائه تاثیری بزرگ بر صنعت خدمات مالی اسلامی (IFSI) در سراسر جهان بنیان نهاده است. چشم انداز IRTI فعالیت کردن به عنوان مرکز جهانی دانش اقتصاد و امور مالی اسلامی می باشد.

این بانك به عنوان یكی از فعّال‌ترین بانك‌های اسلامی جهان، اقدامات مختلف اجرائی به منظور كمك به توسعه اقتصادی كشورهای اسلامی انجام داده است. بخش‌های گوناگون این بانك عبارت‌اند از: شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی، شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی، صندوق زیربنایی بانک توسعه اسلامی، دفتر همکاری‌های فنی و موسسه آموزش و تحقیقات اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی.

هدف اصلی این مرکز، افزایش و نشر دانش و اطلاعات در حوزه اقتصاد، بانکداری و امور مالی اسلامی از طریق فعالیت های مختلف از جمله آموزش و تحقیق است که هدف اصلی این مرکز را تشکیل می دهد. علاوه بر این، IRTI از ابزارهای مختلف برای خلق دانش در اقتصاد و امور مالی اسلامی استفاده می کند. 

مجله مطالعات اقتصاد اسلامی (IES)

این موسسه مجله مطالعات اقتصاد اسلامی (IES) را در ماه های محرم و رجب منتشر می کند. IES مجله ای مرجع با استانداردهای بالای علمی است. 

برگزاری سمینارها، کنفرانس ها

موسسه آموزش و پژوهش اسلامی کنفرانس های پژوهشی، سمینارها و گردهم آیی های را با موضوع اقتصاد، بانکداری و امور مالی اسلامی، توسعه بخش خصوصی، توسعه منابع انسانی و مدیریت اقتصاد کلان در کشورهای عضو و غیر عضو برگزار می کند. 

وب سایت: http://www.irti.org