محور مقاومت، تنها عامل وحدت آفرین امروز جهان اسلام

 

 

گزارش ویژه شماره 37

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

 

طی سال­ های گذشته تلاش­ هایی برای ایجاد سازمان­ هایی در حوزه ­های اقتصادی و سیاسی با محوریت کشورهای اسلامی انجام شده است. اما اگر تعریف کلاندوکینگ رو بهترین تعریف از یک سازمان موفق بدانیم، سازمان­ های ایجاد شده اسلامی چندان موفق به نظر نمی ­رسند. کلاندوکینگ معتقد است سازمان موفق مجموعه­ ای است که برای فعالیتی منظم در جهت تحقق هدف­ های معین که از طریق ایجاد روابط میان ظرفیت­ های موجود و در نهایت اتخاذ بهترین تصمیم ایجاد می‌شود. از طرفی اگر همگرایی را به عنوان عامل اصلی گرایش کشورها به ایجاد سازمانهای اسلامی بدانیم، تعریف “ديويد ميتراني” بیان می­ کند: “هم گرايي، نوعي انشعاب است كه طبق آن، هم­گرايي در يك حوزه­ ي فني به رفتار مشابهي در ساير حوزه ها منجر مي ­شود و همكاري در يك بخش باعث مي­ شود تا ضرورت كاركردگرايي در بخش ديگر هم احساس شود. هم­گرايي فرايندي است با قابليت پلكاني و مرحله ­اي؛ به گونه­ اي كه هم گرايي در يك شعبه، زمينه ­اي براي هم گرايي در شعبه ­ها و زمينه ­هاي ديگر را فراهم مي­ آورد”. با وجود این تعاریف، سازمان­ های اسلامی که تا کنون ایجاد شده ­اند را نمی ­توان سازمان­هایی موفق دانست. موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در این گزارش در تلاش است تا به بررسی ابعاد مختلف ناتوانی سازمان­ های اسلامی و علل ناکارآمدی این سازمان ­ها بپردازد. لازم به ذکر است این گزارش حاصل نشستی تخصصی با جناب آقای دکتر محمدعلی مهتدی، کارشناس مسائل عرب و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، است. 

 

 

برای دانلود PDF گزارش کلیک کنید