ماه آگوست با نام «ماه شناخت و تقدیر از مسلمانان» در کالیفرنیا 

به گزارش aboutislam.net مجمع ایالتی کالیفرنیا، آگوست 2016 را به عنوان «ماه شناخت و تقدیر از مسلمانان» به رسمیت شناخت. بیل کرک، عضو مجمع ایالتی کالیفرنیا گفت: مسلمانان آمریکا کمک هایی برای پیشرفت تحصیل، علم و پزشکی در هر دو سطح ملی و جهانی کرده اند، اما جامعه مسلمانان همواره هدف آزار و اذیت، تبعیض و حملات بوده است.

وی افزود: به جا است که از همکاری ارزشمند مسلمانان آمریکا در کالیفرنیا و سایر نقاط این کشور تقدیر و شناسایی به عمل آورده شود و احترام به آنها گسترش یابد.

این اولین بار نیست که کالیفرنیا ماهی را تعیین می کند تا مشارکت های جامعه مسلمانان آمریکایی به رسمیت شناخته شود. در سال 2014، شورای شهر لس آنجلس ژوئیه 2014 را به عنوان ماه میراث اسلامی تصویب کرد.