سرمایه‌گذاری چین در عراق؛ دوراهی امنیت و نفت

سرمایه‌گذاری چین در عراق؛ دوراهی امنیت و نفت

(هما مبذول؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام)

مقدمه

بعد از سقوط صدام، چین به یکی از شرکای اقتصادی مهم عراق تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که عده‌ای از کارشناسان، چین را برندۀ اصلی حملۀ امریکا به عراق می‌دانستند. چین به‌عنوان یکی از واردکنندگان بزرگ نفت خام در سال‌های اخیر، نگاه متفاوتی به کشورهای تولیدکنندۀ نفت دارد و روابط خود با آن‌ها را گسترش داده است. در این میان، عراق به یکی از منابع مهم برطرف‌کنندۀ نیاز چین تبدیل شده است. وضعیت فعلی عراق پس از تحمل سال‌ها جنگ، رویارویی با تروریسم، مشکلات عظیم اقتصادی و فقر، از سویی، عاملی برای تمایل این کشور برای گسترش روابط اقتصادی با قدرت‌های بزرگ و جذب سرمایۀ اقتصادی آن‌ها برای بهبود شرایطش بوده است و از سوی دیگر، خلأ قدرت، در کنار منابع عظیم نفت خام، عراق را به محلی جذاب برای این قدرت‌ها تبدیل کرده است. سؤال این است که با گسترش بحران امنیت در عراق، روندهای آتی اقتصادی چین برای ادامۀ همکاری با این کشور چگونه خواهد بود

برای دریافتPDF کلیک کنید.