جامعه اسلامی آمریکای شمالی

وب‌سایت: http://www.isna.net

چشم‌انداز جامعه اسلامی آمریکای شمالی (ISNA)، به عنوان یک سازمان نمونه و وحدت‌بخش در شمال آمریکا مطرح بودن است به‌طوری‌که به بهبود اجتماع مسلمانان مشارکت ورزد. تقویت توسعه جامعه اسلامی، روابط میان ادیان، فعالیت‌های مدنی و ایجاد درک بهتر از اسلام از ماموریت های این سازمان می باشد.

اهداف استراتژیک ISNA عبارت اند از:

• دستیابی به تعالی سازمانی: اثر بخشی عملیاتی، شفافیت، پاسخگویی، عملکرد بالا، ارتباط موثر، ثبات مالی کوتاه مدت و بلند مدت 

• تقویت و توسعه جوامع مسلمان آمریکایی 

• افزایش همکاری میان مذاهب و مشارکت مدنی

• اشتراک‌گذاری کمک های جامعه مسلمانان آمریکا

جامعه اسلامی آمریکای شمالی دارای دپارتمان خدمات و برنامه‌ریزی برای جوانان است، همچنین این انجمن مجموعه کارگاه‌هایی با هدف کمک به والدین برای درک بهتر جوانان و دنیای آن‌ها، برگزار می‌کند. در کنار این کارگاه‌ها، کارگاه‌هایی برای معملمین نیز برپا می‌شود که هدف از آن‌ها بهبود ارتباط میان کارکنان مدرسه و دانش‌آموزان می‌باشد. از فعالیت‌های دیگر این مرکز، می‌توان به برگزاری مجامع سالانه و کنفرانس‌هایی با موضوعات اسلامی اشاره کرد.