تدریس برنامه مطالعات اسلامی در دانشگاه یونان پذیرفته شد

با وجود واکنش های روحانیون و سیاستمداران محافظه کار، وزارت آموزش یونان معرفی یک برنامه مطالعات اسلامی در یک دانشگاه این کشور را پذیرفت. 

دبیرکل امور مذهبی این کشور گفت: اگر چه به عنوان یک کشور دارای اقلیت بومی مسلمان هستیم و مرز اروپا با جهان اسلام محسوب می شویم اما هنوز یک برنامه مطالعات اسلامی نداریم».

این دوره چهار ساله در دانشگاه ارسطو تسالونیکی، در شمال یونان با شروع سال تحصیلی جدید در ماه اکتبر و با عنوان رسمی «مقدمه ای بر مطالعات اسلامی» ارائه خواهد شد. این دوره جدید، در ابتدا 30 تا 50 دانشجو را قبول خواهد کرد، که توسط اساتید گروه الهیات و همچنین دانشکده های علوم سیاسی، تاریخ، زبانشناسی، قانون و معماری تدریس می شود.

http://www.ekathimerini.com/204916/article/ekathimerini/news/islamic-studies-program-at-greek-university-gets-the-green-light