تأثیر تحول وضعیت زنان در عربستان بر شاخص شکاف جنسیتی

تحول وضعیت زنان در عربستان

فهیمه آزموده

پژوهشگر موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

اولین تلاش‌های زنان برای اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی / سیاسی در عربستان، به سه دهه گذشته و به سال‌های 98 – 1997 بر می‌گردد. این روند در ده سال گذشته با رشد شبکه‌های اجتماعی، پشتیبانی گسترده جامعه بین المللی و حمایت برخی از حاکمان (محمد بن سلمان) شتاب بیش‌تری به خود گرفته است. در دهه اخیر، عربستان با تحولات جدی در این حوزه‌ها، باعث کاهش شکاف جنسیتی در آمارهای جهانی شده است. از این رو پرسش اساسی در این نوشتار این است که تغییرات سیاسی و اجتماعی در وضعیت زنان در عربستان چه تأثیری بر کاهش شکاف جنسیتی دارد؟ در پاسخ می‌توان به این نکته اشاره کرد اگر چه تحول وضعیت زنان در عربستان، تأثیر مثبت بر شاخص‌های شکاف جنسیتی در دهه اخیر داشته است، اما همچنان این کشور در شاخص‌های اقتصادی و سیاسی در مدار کشورهايی با نرخ بالای فاصله جنسیتی باقی مانده است. از این رو در این یادداشت تحلیلی ضمن بررسی تأثیر تحول وضعیت زنان بر شکاف جنسیتی، پیامدهای احتمالی این مسئله نیز بیان می‌شود.

برای دانلود PDF کلیک کنید.