تجربه‌نگاری تطبیقی در حوزۀ زن و خانواده با تأکید بر کشورهای مصر، دانمارک، مالزی، کانادا و ترکیه

تجربه‌نگاری تطبیقی در حوزۀ زن و خانواده

(دکتر مریم شادی،  محقق و پژوهشگر)

 یکی از پژوهش‌هایی که معمولاً در بررسی‌های راهبردی و برنامه‌ریزی چشم‌اندازمحور استفاده می‌شود، پژوهش‌های تطبیقی در اسناد سیاستی سایر کشورهاست. بررسی این اسناد، آگاهی متولیان امر را از جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های سایر کشورها در موضوع زن و خانواده ارتقا می‌بخشد و در نتیجه به تدوین برنامه‌های ملی مناسب برای زنان و خانواده کمک شایانی می‌کند. البته باید توجه کرد که بررسی تطبیقی به این معنی، به مقایسه و تطبیق چند سند سیاستی مشخص می‌پردازد و از نظر متدولوژی، با ترازیابی یا به‌گزینی که در آن با بررسی یک یا چند نمونۀ موفق به تحلیل شکاف و فاصلۀ وضع موجود با تراز مطلوب می‌پردازند، تفاوتی اساسی دارد. مطالعات ترازیابی عمدتاً برای الگوبرداری و تدوین چشم‌انداز (از روی وضعیت نمونۀ موفق) به کار می‌رود؛ در حالی که بررسی‌های تطبیقی، در واقع، مقایسه به‌منظور کسب آگاهی و شناخت از روندها و نقاط مشترک بین کشورها و همچنین تحلیل تفاوت‌های میان آن‌هاست. به همین دلیل، در ترازیابی، نمونه‌های موفق موردتوجه هستند و در بررسی‌های تطبیقی تلاش می‌شود ترکیب متنوع و پوشش محتوایی مناسب انتخاب شود. بر این اساس، انتخاب سبد مناسب مطالعات تطبیقی، ملاحظات و حساسیت‌های فراوانی را می‌طلبد.

برای دریافت PDF گزارش کلیک کنید.

مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشرشده در سایت به‌عهدۀ نویسنده است و انتشار آن‌ها الزاماً به‌معنای تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های مؤسسه نیست.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email