بنگلادش، سیاست، اقتصاد و جامعه مدنی

 

از زمان استقلال بنگلادش از پاکستان، این کشور فجایع اقتصادی و محیطی فراوانی را متحمل شده است. اخیرا این کشور توانسته است به عنوان یک دموکراسی پارلمانی، البته شکننده، عمل کند. رویدادهای رخداده برای بنگلادش که در این کتاب به صورت مختصر بیان گردیده، قابل توجه است. با تعمق در گذشته بنگلادش، و بواسطه تحلیل تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته در 20 سال اخیر، این کتاب چگونگی تبدیل بنگلادش به دروازه ای به درون برخی از مسائل کلیدی زمان ما برای جامعه بین الملل را شرح می دهد. به این ترتیب، این کتاب به اصلاح تصور از بنگلادش به عنوان یک کشور شکست خورده می پردازد.

 

این کتاب تحقیقی برای استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و هم چنین محققان در حال پژوهش در حوزه جنوب آسیا و یا فقط در حوزه بنگلادش، مناسب است. طبقه بندی مناسب صورت گرفته این امکان را می دهد تا کسانی که به دنبال مطلبی خاص هستند بتوانند به بخش های مورد نظر خود در این کتاب مراجعه کنند. کتاب “بنگلادش: سیاست، اقتصاد و جامعه مدنی” در سال 2011 توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است.