برنامه نهایی پنل‌های همایش آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ منتشر شد

برنامه نهایی پنل‌های همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 منتشر شد 

 

برای دانلود کلیک کنید.