سلسله‌نشست‌های ایران و استراتژی نگاه به شرق / خلاصۀ نشست دوم:الزامات و رویکرد‌های ارتباط ایران و چین

ارتباطایران و چین

«هستۀ مطالعات استراتژیک کریدورها»ی مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام سلسله‌نشست‌های «ایران و استراتژی نگاه به شرق» را با هدف جمع‌آوری آرای صاحب‌نظران در خصوص ارتباط با قدرت‌های نوظهور شرقی طرح‌ریزی کرده است. در این نشست‌ها تلاش بر آن است که با نگاهی کل‌نگرانه، پیگیر ملاحظات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی مرتبط با این اقدام راهبردی باشیم. در همین راستا دومین جلسه از سلسله‌نشست‌های «ایران و استراتژی نگاه به شرق» با حضور دکتر وحید قربانی، به موضوع «راه ابریشم جدید، محدودیت‌ها و فرصت‌ها» با محوریت الزامات و رویکرد‌های ارتباط ایران و چین اختصاص پیدا کرد و متن حاضر گزیده‌ای از مطالب بیان‌شده در این نشست است.

در چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که در کشور ما جدا از بحث‌های مرتبط با حوزۀ سیاست خارجی و نگرش مثبتی که در قبال چین و شرق شکل گرفته است، چین‌شناسیِ اندیشگاهی نیز رونق گرفته است. در حال حاضر می‌بینیم که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های بسیاری راجع به چین در حال نگارش است و کتاب‌های بسیاری دراین‌باره منتشر می‌شود. این رویکرد جدید به شرق و چین فراهم‌آورندۀ این فرصت است که کار‌های جدی‌تری در حوزۀ چین‌شناسی در ایران انجام شود و غفلت‌هایی که در گذشته دراین‌باره وجود داشته است، برطرف شود. بدیهی است که چنین تلاش‌هایی به شناخت بهتر ما از جهان شرق و قدرت‌های نوظهور منجر خواهد شد.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.