آنالیز محیط داخلی و خارجی دولت قطر با استفاده از ماتریس SWOT

 

سمه‌تعالی

موسسه آینده ‌پژوهی جهان اسلام

گزارش ویژه شماره 17

آنالیز محیط داخلی و خارجی دولت قطر با استفاده از ماتریس SWOT

روح اله سوری

مقدمه

تحلیل SWOT در اصل ابزاری برای شناسایی شرایط محیطی و ضعف‌ها و توانایی‌های درونی یک سازمان می‌باشد. در یک تحلیل SWOT چهار پارامتر مختلف شامل قوت (Strenght)، ضعف (Weakness)، تهدید (Threat) و فرصت (Oportunity) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نقاط قوت و ضعف به محیط درونی، تهدید و فرصت‌ها نیز به محیط بیرونی سازمان ارتباط داده می‌شوند. هدف تحلیل SWOT شناسایی پارامترهای گفته شده و نهایتاً دستیابی سازمان‌ها به مزیت رقابتی از طریق ایجاد هماهنگی بین نقاط قوت و فرصت‌های بیرونی خود می‌باشد. علی­رغم اختصاص داشتن تحلیل SWOT به فضای کسب و کار و مدیریت، می‌توان این ابزار را در مورد دولت‌ها نیز به کار گرفت و در واقع دولت‌ها را نیز همچون یک سازمان در نظر گرفت که دارای نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید می‌باشند که در این صورت تعریف پارامترهای چهارگانه به شکل زیر خواهد بود :

قوت (Strenght) : داشته‌ها و توانایی‌های داخلی یک دولت ( امکانات داخلی).

ضعف(Weakness) : مشخصه‌ها و ویژگی‌های منفی محیط داخلی یک دولت ( موانع داخلی).

فرصت (Oportunity) : امکانات و توانایی‌های محیط خارجی ( مقدورات بین‌المللی).

تهدید (Threat) : مشخصه‌ها و ویژگی‌های منفی محیط خارجی دولت ( محذورات بین‌المللی).

 

در پژوهش حاضر سعی شده است تا با کمک روش گفته شده ضمن شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف داخلی، فرصت‌ها و تهدیدات خارجی دولت قطر، به تحلیل استراتژی‌های چهارگانه این کشور مطابق با ماتریس SWOT پرداخته شود.

 

برای دانلود فایل PDF این گزارش کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email