حمایت از پایان نامه ها

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام آمادگی دارد از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری که در حوزه مسایل جهان اسلام و موضوعات پژوهشی مد نظر موسسه نگاشته شوند حمایت مادی و معنوی نماید.

پژوهشگران و محققین محترم میتوانند جهت اطلاع از شرایط و نحوه حمایت از پایان نامه ها به موسسه مراجعه نموده با با نشانی پست الکترونیکی Editor@iiwfs.com مکاتبه نمایند.