SESRIC گزارش ۲۰۱۵ چشم انداز اقتصاد کشورهای OIC را منتشر کرد

مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC) در سی و یکمین جلسه COMCEC که در استانبول در تاریخ 23 تا 26 نوامبر 2015 برگزار شد، گزارش 2015 چشم انداز اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) را عرضه کرد. این گزارش به بررسی روندها در شاخص های اصلی اقتصادی برای کشورهای عضو در طی آخرین دوره پنج ساله (2014-2010) می پردازد. بررسی این روندها در یک شیوه مقایسه ای با نظیر آنها در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه غیر OIC و همچنین میانگین جهانی صورت می گیرد.

این گزارش، محدودیت ها و چالش های پیش رو کشورهای عضو در تلاش این کشورها برای بالابردن توسعه اقتصادی و پیشرفت شان را برجسته می سازد. همچنین گزارش این سال بخش ویژه ای تحت عنوان توسعه سرمایه گذاری در کشورهای عضو را دربرمی گیرد. در این گزارش آمده است که موفقیت کشورهای عضو در این زمینه، ارتباط نزدیکی با اطلاحاتی دارد که می بایست در طیف گسترده ای صورت گیرد؛ که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی و زیرساخت و تکمیل اصلاحات اشاره کرد. نسخه الکترونیکی این گزارش از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

http://www.sesric.org/files/article/517.pdf