SESRIC گزارش بهداشت ۲۰۱۵ کشورهای OIC را منتشر کرد

طی سخنرانی دبیرکل مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی SESRIC در پنجم کنفرانس اسلامی وزرای بهداشت در استانبول ترکیه، گزارش بهداشت 2015 کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) به شکل رسمی عرضه شد. این گزارش در 8 بخش تدوین شده است که خلاصه ای از وضعیت بهداشت در کشورهای عضو ، ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشت در کشورهای عضو، فناوری های پزشکی، روندهای اخیر در شیوع بیماری های مسری و غیرمسری، ارتباط میان آموزش و فناوری از عوامل مورد بحث در این گزارش می باشند.

این گزارش با ارائه توصیه های سیاسی با هدف ارتقای مداخلات در سطوح همکاری های ملی، بین المللی و درون سازمانی به منظور بالا بردن وضعیت بهداشت در کشورهای عضو پایان می پذیرد. نسخه الکترونیکی این گزارش از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

http://www.sesric.org/files/article/514.pdf