خرید محصولات موسسه

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در راستای دسترسی مخاطبین به انتشارات این موسسه اقدام به ارائه کتاب­های چاپ شده از طریق فروشگاه اینترنتی کرده است. جهت خرید محصولات موسسه آینده پژوهی جهان اسلام می‌توانید از این صفحه اقدام نمایید.