ماه نگار امنیت جهان اسلام: فروردین ۹۷

جهان اسلام و به ویژه هسته اصلی آن یعنی خاورمیانه، از دیرباز تا کنون کانون تحولات امنیتی بوده است. این مسئله در سالهای اخیر شکل ویژه تر و پیچیده تری بخود گرفته و نگاه تمام ناظرین و تحلیل گران امنیتی را به خود جلب کرده است. موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در راستای اهداف پژوهشی خود، از فروردین ماه سال 97 اقدام به رصد و پایش جدی تحولات امنیتی جهان اسلام نموده و گزارش روزانه آن را با عنوان ”روزنگار امنیت در جهان اسلام“ در شبکه های اجتماعی خود منتشر می نماید. اما از آن جا که آرشیو روزانه و تجمیع مطالب برای تمام پژوهشگران ممکن نیست، بنابرین برای سهولت دسترسی و استفاده از این گزارش ها توسط پژوهشگران علاقه مند به مسایل جهان اسلام، موسسه بنا دارد ماهنامه ویژه تحولات امنیتی جهان اسلام با عنوان ”ماه نگار امنیت جهان اسلام“ منتشر نماید. البته این ماه نگار صرفا تجمیع گزارشهای روزانه نبوده و حاوی تحلیل روند امنیتی هر ماه نیز خواهد بود. امید است این گزارش پژوهشی مورد استفاده تحلیلگران و علاقمندان قرار گرفته و بتواند خلا منابع موثق را در پژوهشهای مربوط به تحولات امنیتی تا حدی جبران نماید.

برای دانلود ماه نگار امنیت فروردین ماه کلیک کنید!