ماه نگار امنیت جهان اسلام: اردیبهشت۹۷

ماه نگار اردیبهشت 97 منتشر شد. در این ماه نگار، وقایع امنیتی اردیبهشت ماه 97 در جهان اسلام بصورت روزانه ثبت و قابل دسترسی است. همچنین تحلیل روندهای امنیتی سوریه، عراق و افغانستان را در شماره دوم ماه نگار امنیت می توانید مطالعه کنید.

 

برای دریافت فایل PDF  ماه نگار امنیت اردیبهشت ماه 97 کلیک کنید!