سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام – ویدئوی ششم

 

دکتر نبوی در سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام با اشاره به اینکه در چارچوب رویکردهای مختلف در رابطه با وحدت در جهان اسلامی یکی از رویکردها رویکرد رادیکالیسم است، گفت: مسئله وحدت ریشه های تاریخی در جهان اسلام دارد که شاید نخستین فردی که در این رابطه سخن گفته باشد را بتوانیم ابن تیمیه نام ببریم که وحدت را مبتنی بر سنت خلف صالح می دانست.
 وی ضمن بیان اینکه این ایده توسط سید قطب بازتولید شد، تصریح کرد: در این نظریه مطرح می شد که جهان اسلام هیچ نقطه اشتراکی با دارالکفر و جهان جاهلیت ندارد؛ در نتیجه این تفکر مبنایی برای گفتگو به وجود نمی آورد. عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: رفتارهای تروریستی یکی از ابزارهای این مدل وحدت مطرح می شود؛ اما نکته این است که تروریسم ریشه های عمیقا روانی هم دارد. نباید صرفا به ریشه های دینی تروریسم توجه شود بلکه طبق مطالعات انجام شده گرایش به تروریسم ریشه روانی دارد، به این معنا که تروریست‌ها قاتلان بالفطره نیستند، بلکه به دلیل مسائل تبعیض آمیزی که با آن در کشورهایشان مواجه بوده اند، به این سمت گرایش یافتند. تروریست ها کسانی هستند که دچار آسیب روانی شدند و این مسئله باعث می‌شود که تروریست‌ها مشکلات موجود را فرافکنی کنند و آنان را به دیگران نسبت دهند.

 این استاد دانشگاه بیان داشت: به دلیل خودشیفتگی تاریخی که در این منطقه از جهان وجود دارد و با توجه به اینکه همگی بر این عقیده اند که گذشته این منطقه گذشته ای طلایی بوده است، بر این باوریم که خارج شدن ما از این وضعیت طلایی مقصر بیرونی دارد. این نوع نگاه، کمک به انسجام و اطاعت پذیری در گروه های تروریستی می‌کند و در خلال این فرآیند است که افراد دست به باز تفسیر اخلاقی می‌زنند؛ عملیات های تروریستی به معنای مرگ تلقی نمی شود، بلکه آنان این نوع مرگ را شهادت می‌دانند. همچنین قتل و نابودی یک انسان در این عملیات ها به معنی از بین بردن و یا کشته شدن یک غیرانسان برداشت می‌شود و نه انسان.

 عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این فرآیند قربانیان هستند که مورد سرزنش قرار می گیرند و نه قاتلان؛ زیرا طبق این تفکر قربانیان عامل عدم وحدت می‌باشند. در این تفسیر قاتلان خود را در مقام مدافع سرباز و مسئول اجرای احکام خداوند بر زمین می‌بینند. این اقدامات تروریستی و فعالیت هایی که تحت عنوان اسلام مشاهده می‌کنید، ریشه های روانی و فرهنگی دارد که قابل بررسی هستند.