۲۰۶ میلیون دلار برای ترویج اسلام هراسی و نفرت از مسلمانان آمریکا

 به نوشته گاردین شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR) و مرکز نژاد و جنسیت دانشگاه برکلی کالیفرنیا، گزارشی را در روز دوشنبه منتشر کرده است که براساس آن 74 گروه به شیوه های مختلف به مشارکت در اسلام هراسی در آمریکا می پردازند که هدف ابتدایی 33 تا از این گروه ها ترویج تعصب علیه اسلام و مسلمانان و تنفر از آنها بیان شده است.

این گزارش تحریک به نفرت از مسلمانان آمریکا و اسلام را کسب و کاری چند میلیونی دلاری می داند که طبق بررسی آنها برخی از این گروه های اصلی تقریبا 206 میلیون دلار بین سال های 2008 تا 2013 صرف اسلام هراسی کرده اند.

به نوشته گاردین سیلور نویسنده این گزارش و مدیر اداره نظارت و مبارزه با اسلام هراسی شورای روابط اسلام و آمریکا گفت: نفرتی که این گروه ها برای آنها بودجه می گیرند عواقبی از جمله حمله به مساجد در سراسر این کشور و قوانین تبعیض آمیز جدید علیه مسلمانان در آمریکا را دارد.

وی افزود مرکز سیاست امنیتی مستقر در واشنگتن و گروه اقدام برای آمریکا بییششترین تاثیر را داشته اند زیرا آنها سعی می کنند لفاظی های ضد اسلامی را افزایش دهند.