کشورهای اسلامی در یک نگاه؛ اینفوگرافی شماره ۷: عمان