کشف بنای تاریخی عظیم در شهر پترا در اردن

باستان شناسان یک بنای تاریخی عظیم در شهر باستانی پترا در اردن با قدمت 2150 سال را کشف کردند. شهر پترا یکی از مکان های معروف باستانی شناسی در جهان است.

سارا پارکاک و کریستوفر تاتل دو باستان‌شناس از تصویرهای ماهواره ای، هواپیماهای بدون سرنشین و بررسی های زمینی به منظور کشف ساختار و ثبت مکان این بنا استفاده کردند.

طبق مطالعات آنها  این پلت فرم تازه کشف شده در ابعاد 56 در 49 متر، دارای ویژگی منحصر به فردی است که هیچ مشابهی در پترا و سرزمین های نزدیک آن ندارد. آنها مطالعات خود را در یک مقاله با عنوان «پنهان در چشمان ساده بین» منتشر کرده اند.