کردهای عراق و ملت سازی

کتاب “کردهای عراق و ملت سازی” از سری کتاب های منتشره توسط انتشارات Palgrave Macmillan در حوزه علوم سیاسی است که در سال 2012 به چاپ رسیده است.

کمبودهای سیاسی و اقتصادی دولت و موانع پیش روی کردهای عراق با روشن ساختن چگونگی بهره برداری کردهای عراق از حوادث پس از قیام 1991 کردها برای برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس، و چگونگی تقویت دولت های منطقه ای خود توسط مقامات پس از جنگ عراق در سال 2003، به خوبی در این کتاب بیان شده است.

با تجزیه و تحلیل چگونگی دستیابی به موفقیت ظاهری کردها در ایجاد یک نهاد فدرال نسبتا مستقل و دموکراتیک در شمال عراق تحت عنوان دولت منطقه ای کردستان (KRG) با وجود مخالفت های شدید خارجی، این کتاب می تواند اطلاعات مفیدی را در خصوص مشکلات و چالش های سیاسی پیش روی کردهای شمال عراق و مقامات آنها ارائه کند.

نویسنده این کتاب، محمد احمد، در این کتاب شرحی تفصیلی درباره مسائل کلیدی پیش روی کردستان عراق را برای خواننده فراهم آورده است. محققان و افراد علاقه مند به مسائل مربوط به کردها و عراق می توانند در این کتاب از مطالب به روز و توضیحات کامل درباره پیشرفت های رخداده در چند سال اخیر استفاده نمایند.