پیامدهای توهین روزنامه The Sun به خبرنگار محجبه

روزنامه The Sun ، کانال 4 انگلیس را به دلیل خواندن اخبار حمله تروریستی نیس فرانسه توسط خبرنگار محجبه «فاطمه منجی» مورد انتقاد قرار داد.

در این نوشته از مسئولین شبکه چهار انگلستان سوال شده بود که چرا پس از حمله تروریستی شهر نیس، این شبکه از مجری مسلمان محجبه به منظور پوشش دادن اخبار این حادثه تروریستی استفاده کرده است؟

بلافاصله کاربران فضای مجازی با انتشار توییت هایی به پاسخ توهین روزنامه انگلیسی پرداختند  و انتشار خشونت های تحریک آمیز علیه زنان مسلمان را مورد انتقاد قرار دادند، به طوری که این روزنامه مجبور به حذف این مقاله از شماره خود شد.

 منبع: http://aboutislam.net/muslim-issues/europe/uk-paper-criticized-attacking-muslim-reporter