یادداشت میهمان: پنج واقعیت درباره جمعیت مسلمانان اروپا | کنراد هاکت / ترجمه : سید محمد موسوی دهموردی / کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

بمب گذارهیهای اخیر در اروپا، در کنار ورود صدها هزار نفر از پناه جویان مسلمان به این قاره، مجددا نگاهها را به سمت جمعیت مسلمان اروپا جلب کرده است. در بسیاری از کشورهای اروپایی از قبیل: فرانسه، بلژیک، آلمان، بریتانیا و هلند نگرانی در باره رشد فزاینده جمعیت مسلمانان منجر به طرح درخواستهایی برای ایجاد محدودیت در مسئله مهاجرت به این قاره شده است. اما به واقع جمعیت مسلمانان ساکن اروپا چقدر است و آهنگ رشد جمعیتی آنها چگونه است؟

تازه ترین پیمایش جمعیتی مرکز تحقیقات پیو (Pew Research Center) پنج واقعیت را درباره اندازه و ساختار جمعیتی مسلمان اروپا نشان می دهد.

1-    آلمان و فرانسه دارای بیشترین جمعیت مسلمان در بین کشورهای اروپایی[اروپای غربی] هستند. تا سال 2010  مسلمانان آلمان 4.8 میلیون نفر از جمعیت این کشور را شامل می شدند(5.8 درصد از کل جمعیت این کشور) و تا این سال 4.7 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کردند(7.5 درصد از جمعیت این کشور). با این حال روسیه با دارای بودن 14 میلیون مسلمان(10 درصد) بیشترین تعداد مسلمان اروپا را  داراست.

2-    سهم مسلمانان از جمعیت کل اروپا به صورت مدام در حال افزایش است. در طول دهه های اخیر، نرخ رشد جمعیت مسلمانان نسبت به کل جمعیت اروپا، در طول هر ده سال آهنگ رشد تقریبا یک درصدی را تجربه کرده است. یعنی سهم مسلمانان از کل جمعیت اروپا از 4 درصد در سال 1990 به 6 درصد در سال 2010 رسیده است. اگر این الگو تا سال 2030 ادامه پیدا کند، انتظار می رود تا آن موقع جمعیت مسلمانان اروپا 8 درصد از کل جمعیت این قاره را شامل شود.

3-    مسلمانان از بقیه جمعیت اروپا جوانترند. در سال 2010 میانگین سنی مسلمانانی که در اروپا زندگی می کردند 32 سال بوده است، یعنی 8 سال جوانتر از میانگین سنی سایر اروپاییان(40 سال). در مقابل، میانگین سنی سایر گروهها از قبیل لاادریها(3) و کسانی که به هیچ دین و مذهبی پایبند نیستند(4) 37 سال است.  میانگین سنی مسیحیان اروپایی نیز 42 سال است.

4-    در نوع نگاه مردم اروپا نسبت به مسلمانان تفاوتهای گسترده ای بین کشورهای مختلف این قاره وجود دارد. پیمایش مرکز تحقیقات پیو نشان می دهد که اکثر جمعیت کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدگاه مطلوبی نسبت به مسلمانان دارند. در حالیکه در ایتالیا و لهستان دیدگاههای منفی غالب است، اما در اسپانیا وزنه دیدگاههای مثبت از دیدگاههای منفی بیشتر است. درواقع دیدگاههای اروپاییان نسبت به مسلمانان به ایدئولوژی آنها وابسته است. در حالیکه 36 درصد از آلمانیهایی که از نظر سیاسی دیدگاههای راستی دارند، نسبت به مسلمانان نظرات مطلوبی ندارند، این مسئله تنها در 15 درصد از چپی های این کشور وجود دارد. شکاف بین دیدگاه جناحهای چپ و راست نسبت به این موضوع، در ایتالیا و فرانسه 20 درصد است. بعلاوه، تفاوتهای مهمی در نوع نگاه بریتانیاییها به این موضوع وجود دارد.

5-    تا سال 2010 اتحادیه اروپا خانه تقریبا 13 میلیون مسلمانی بود که مهاجرت کرده بودند. مسلمانان متولد شده در خارج از موطن اصلی خود که در آلمان زندگی می کنند، اکثرا ترکیه ای هستند، اما در بین آنها جمعیت قابل توجه ای از کشورهای دیگری نظیر کوزوو، عراق، بوسنی و هرز و گویین و مراکش نیز حضور دارند. 3 ملیون نفر از مسلمانان متولد شده در خارج از موطن اصلی خود که در فرانسه زندگی می کنند از مستعمرات سابق این کشور در الجزیره، مراکش و تونس هستند.

نکته: این متن، بروز شده متنی است که در 15 ژوئن 2015 منتشر شده است.

یادداشت ها

(1)    این متن ترجمه گزارشی تحت عنوان” 5 facts about the Muslim population in Europe” است که توسط کنراد هاکت در سایت مرکز تحقیقات پیو(Pew Research Center) منتشر شده است.
(2)    کنراد هاکت( CONRAD HACKETT) یک متخصص جمعیت شناسی است که در مرکز تحقیقات پیو بر روی موضوع مذهب کار می کند.
(3)    Agnostics
(4)    Atheists

————————————

توجه : مسئولیت صحت و سقم مقالات، یادداشت ها و مصاحبه های منتشر شده به عهده نویسنده بوده و صرف انتشار به معنی تائید آن نمیباشد.