وزرای خارجه OIC جلسه مقدماتی اجلاس سران کشورهای اسلامی را در استانبول تشکیل دادند

نشست وزرای خارجه کشورهای عضو OIC روز سه شنبه 12 آوریل 2016 تشکیل شد، این نشست مقدمه ی سیزدهمین اجلاس سران کشورهای اسلامی با شعار اتحاد و همبستگی برای عدالت و صلح در ترکیه است که طی روزهای 10 تا 15 آوریل تشکیل می شود. وزرای امور خارجه در حال مطالعه بر اسنادی هستند که به اجلاس سران اسلامی ارائه دهند. این اسناد حول آرمان فلسطین، جنگ اعراب و اسرائیل، موارد اختلاف و مسایل مربوط به مهاجرت در جهان اسلام، وضعیت جوامع محلی مسلمان در کشورهای غیر عضو و مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و خشونت است.

اسناد ارائه شده شامل اسلام هراسی، وضعیت انسانی در جهان اسلام و برنامه ی جدید اقدام ده ساله سازمان کنفرانس اسلامی  (2025-2015) است. همچنین شورای وزیران خارجه (CFM) در حال مطالعه بر وضعیت فعلی سوریه، یمن، لیبی، افغانستان، سومالی، مالی، جامو و کشمیر و بوسنی هرزگوین و همچنین تجاوز ارمنستان به خاک آذربایجان و وضعیت سایر کشورهای اسلامی در حال سقوط تحت یوغ اختلافات و شرایط خلا امنیتی است.  توصیه ها و پیشنهادات در مورد این مسائل در اجلاس سران اسلامی ارائه خواهد شد.