وبینارها

طی یک سال گذشته و با توجه به شرایط کشور، همچنین تلاش برای بهره‌مندی محققان خارج از تهران از نشست‌های برگزار شده در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، این نشست‌ها به صورت مجازی و در قالب وبینار برگزار شده است. تا کنون بیش از ۵ نشست مجازی با موضوعاتی از جمله حوادث لبنان، نقش قدرت‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی و حکمرانی اسلامی در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شده است. با توجه به استقبال گسترده از این وبینارها، امید است این روند در آینده با قوت بیش‌تری در مرکز پیگیری شود.‌

وبینار