همکاری یک مسجد و کنیسه کانادایی در کمک به مهاجران

در استقبال از پناهندگاه سوری، دو گروه مسلمان و یهودی، همکاری بی نظیری را برای کمک به این افراد شکل دادند و بدین صورت نمونه ای از وحدت میان ادیان و تقسیم مسئولیت را به نمایش گذاشتند. آنها بر این باور هستند که این موضوع باعث شد تا آنها در مورد مذهب یکدیگر و مشترکات آنها بیشتر بدانند و بفهمند.

مرکز اسلامی امام مهدی (IMIC) و معبد هار صهیون سال ها در همسایگی یکدیگر قرار دارند و در این موضوع این موسسات مذهبی به شکل خصوصی برای حمایت از پناهندگان سوری جهت اسکان در کانادا متحد شده اند.

علیرضا ترابیان می گوید که بسیار مفتخر هستند که می توانند این پروژه را شروع کنند و به کانادایی ها نشان دهند که گروه های فرهنگی و مذهبی مختلف می توانند در یک موضوع مشترک با یکدیگر همکاری داشته باشند. همکاری مسجد و کنیسه از پاییز سال گذشته شروع شد که وایس و سیدرضا حسینی نسب، روحانی مرکز امام مهدی (عج) جلسه ای با یکدیگر برای شناخت بهتر داشتند.

وزیر مهاجرت، جان مک کالوم، می گوید بسیار امیدوار کننده است که دو گروه مذهبی که در بسیاری از نقاط دنیا دشمن یکدیگر به شمار می روند، با یکدیگر به شکل نزدیک همکاری می کنند. 

وایس می گوید این ایده سبب خواهد شد بسیاری از انجمن ها مانند ما کنار هم بیایند نه فقط برای انجام فعالیت های اجتماعی بلکه برای شناخت بهتر یکدیگر.

 

منبع: http://aboutislam.net/muslim-issues/america/canadian-mosque-synagogue-team-refugees