هشدار ترکیه به افزایش بیگانه ستیزی در اروپا پس از بری اگزیت

مقامات ترکیه ای پس از اعلام رای انگلیس ها مبنی بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، گفتند سیاستمداران اروپا در مبارزه با افزایش دیدگاه های بیگانه ستیزی وضدمهاجران شکست خورده اند. انگلستان یکی از حامیان اصلی ترکیه در پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بوده است.
به گزارش رویترز کمپین بری اگزیت و افزایش دیدگاههای پوپولیستی در اروپا تردیدها را درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا افزایش داده است.
عمر چلیک، وزیر اتحادیه اروپای ترکیه گفت: کمپین خروج انگلستان از اتحادیه اروپا با اسلام هراسی واحساسات ضدترکیه ای توسط برخی سیاستمداران اصلی این کشور آسیب دیده است.
مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا از سال 2005 آغاز شد و با وجود اصلاحات پیشرفت کمی داشت. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا مشتاق به عضویت این کشور بزرگ با اکثریت جمعیت مسلمان به این اتحادیه نیستند.
انگلیس دومین شریک تجاری ترکیه، در سال 2015 باحجم تجاری بالغ بر 16 میلیارد دلار و 5/10 میلیارد دلار ارزش صادرات بوده است.نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه تاکید کرد: ترکیه هم چنان به برداشتن گامهایی در راستای حفظ و تقویت سرمایه گذاری ها، تجارت خارجی و روابط مالی با انگلیس ادامه خواهد داد.