نشست بررسی آینده روابط روسیه، غرب و جهان اسلام در سایه بحران اوکراین