نخستین نماینده مجلس زن مسلمان در کانبرا

دکتر «آن علی» در 11 جولای، کرسی منطقه کوان در غرب استرالیا را بدست آورد و بدین ترتیب اولین نماینده مجلس زن مسلمان در کانبرا شده است.

دکتر علی، نامزد حزب کارگر، این کرسی را با شکست دادن «لوک سیمپکینز» رقیب لیبرال خود به دست آورد.

مسلمانان که بیش از 200 سال است در استرالیا بوده اند، 1/7 درصد جمعیت 20 میلیونی استرالیا را تشکیل می دهند و اسلام دومین مذهب بعد از مسحیت در این کشور است.

وی بنیانگذار جنبش «مردم در برابر افراط گرایی خشونت بار» است و به دولت راهکارهایی را برای مقابله با افراط گرایی ارائه می کند.

منبع: HTTP://ABOUTISLAM.NET/MUSLIM-ISSUES/AUSTRALIA/CANBERRA-WELCOMES-FIRST-FEMALE-MUSLIM-MP