مستند مسلمانان شبکه ۴ انگلستان پس از ادعاهای خطر اسلام هراسی پاک شد

مستند جنجال برانگیز شبکه 4 با نام آنچه مسلمانان بریتانیا واقعا فکر می کنند با وجود 200 شکایت، توسط تنظیم کننده مقررات رسانه ای آفکام مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

این برنامه یک ساعته که توسط ترور فیلیپس، رئیس سابق کمیسیون برابری و حقوق بشر اجرا شد، متعهد بود که یک «بررسی دقیق از دیدگاه مسلمانان بریتانیا» باشد. این مستند نظرسنجی ای را بررسی می کند که در آن نیمی از مسلمانان بریتانیا فکر می کنند که همجنس گرایی می بایست غیر قانونی شود.

طبق گزارش گاردین، آفکام 91 شکایت در مورد برنامه دریافت کرد از جمله افرادی که باور داشتند این برنامه حاوی اطلاعات گمراه کننده است و خطر افزایش اسلام هراسی را دارد. همچنین حدود 130 شکایت به کانال 4 رسید. این مستند در 13 آوریل منتشر شد و 1.4 میلیون بازدیدکننده داشت.

مسلمانان بریتانیا می گویند روش شناسی این مستند، مشکل ساز و ناقص بوده است و آن را نادرست و احساسی دانستند.