مرکز تحقیقات پیو: تقریبا نیمی از پناهندگان به آمریکا در سال مالی ۲۰۱۶، مسلمان هستند

طبق آنالیز مرکز تحقیقات پیو از داده های مرکز پذیرش پناهندگان (RPC)، ایالات متحده تاکنون 28 هزار و 957 پناهنده در سال مالی 2016 داشته است که تقریبا 46 درصد از 63 هزار پناهنده ای هستند که از آغاز سال مالی 1 اکتبر 2015 وارد این کشور شده اند. این بدین معنی است که ایالات متحده بیشترین تعداد پناهندگان مسلمان را از سال 2002 پذیرفته است.

مسیحیان دومین گروه بزرگ پناهندگانی هستند که تاکنون در این سال مالی به آمریکا وارد شده اند؛ 27 هزار و 556 پناهنده مسیحی، که تقریبا نزدیک به تعداد پناهندگان مسلمان هستند، به آمریکا وارد شده اند یعنی اندک سهم کمتری از پناهندگان 2016 را مسیحیان نسبت به مسلمانان، تشکیل می دهند (44 درصد). این اتفاق اولین بار است که از سال مالی 2016 با ورود تعداد بسیاری از پناهندگان سومالیایی، روی می دهد.

تنها دو کشور سوریه (8511) و سومالی (7234) منشا بیش از نیمی از پناهندگان مسلمان در سال 2016 بوده اند. بقیه پناهندگان از کشور عراق (6071)، برمه (میانمار) (2554)، افغانستان (1948) و سایر کشورها (2639) گزارش شده اند.