مرکز تحقیقات پیو: اسلام دومین و بزرگترین مذهب در جهان با داشتن پایین ترین سن متوسط

اسلام دومین و بزرگترین مذهب در جهان با داشتن پایین ترین سن متوسط در میان تمام گروه های مذهبی است. «کنراد هکت» جمعیت شناس موسسه پیو در یک مطالعه جدید می گوید مسلمانان به عنوان سهمی از جمعیت جهان و بخش مهمی از آن، با یک ساختار سنی جوان در حال رشد هستند. این مطالعه که بر پایه تجزیه و تحلیل بیش از 2500 سرشماری، مطالعه و ثبت جمعیت است نشان می دهد که مسلمانان اکثریت جمعیت در 49 کشور را تشکیل می دهند.

«چشم انداز مذهبی جهان» عنوان مطالعه ای است که توسط موسسه پیو ارائه شده است که در آن به موضوع مذهب و زندگی عمومی می پردازد. در این مطالعه تعداد مسلمانان 6/1 بیلیون نفر گزارش می شود که 23 درصد جمعیت 9/6 بیلیونی جهان را می سازند. اکثریت مسلمانان (90-87 درصد) سنی هستند و 113-10 درصد آنها شیعه هستند.

مطالعه جامع جمعیتی نشان می دهد که اکثریت مسلمانان در منطقه آسیا و اقیانوسیه متمرکز هستند. 3 درصد مسلمانان جهان در اروپا و کمتر از یک درصد در شمال آمریکا و همچنین کمتر از یک درصد در آمریکای لاتین و کارائیب ساکن هستند. 

در سطح جهانی مسلمانان (با متوسط سن 23 سال) نسبت به جمعیت کلی جهان (سن متوسط 28 سال) جوانتر هستند. این مطالعه بیان می دارد که نیمی از مسلمانان جهان زیر 23 سال هستند که مسلمانان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا با متوسط سن 17 سال جوانترین هستند و بعد از آن خاورمیانه و آفریقای شمالی (23)، آسیا و اقیانوسیه (24)، آمریکای شمالی (26) و اروپا (32) قرار دارند.

منبع: http://aboutislam.net