مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل

مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل (KFCRIS) در سال 1983 به عنوان مرکزی مستقل و غیردولتی تاسیس شده است که در راستای اهداف موسسه خیریه ملک فیصل خدمت می کند. این مرکز با هدف حمایت و گسترش تحقیقات و مطالعاتی است که به گسترش دانش در موضوعاتی مانند مطالعات اسلامی، سیاست و جامعه شناسی کمک می کند. انتشار دانش نیز یکی از اهداف اصلی این مرکز می باشد که از طریق سخنرانی های متنوع، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها که هر سال برگزار می شود، مشهود است.

در نتیجه هدف اصلی KFCRIS  تشکیل یک نقطه کانونی برای روشنگری فرهنگی و فکری است. فعالیت های این مرکز در سه بخش قابل تقسیم است:

واحد پژوهش

واحد پژوهش که شامل واحد مطالعه اندیشه سیاسی معاصر، واحد مطالعه مدرنیته،  واحد مطالعات مغرب، واحد مطالعات ایران، واحد مطالعات عربستان سعودی و واحد مطالعات زبان عربی می شود؛

منابع و کتابخانه

منابع و کتابخانه بخش دیگر این مرکز است که به عنوان بزرگترین پایگاه داده در جهان عرب با بیش از 1،200،000 موضوع می باشد.

امور فرهنگی 

بخش سوم امور فرهنگی می باشد. هدف از تاسیس این بخش برقراری ارتباط میان مرکز و جامعه می باشد. بیش از 400 سخنرانی، کارگاه و سمپوزیوم از سال 1986 توسط این مرکز برگزار شده است.

وب سایت: http://www.kff.com