مرکز الهیات اسلامی

مرکز الهیات اسلامی توسط دانشگاه مونستر در 1 اکتبر 2011 تاسیس شد. این مرکز نمایانگر یک گروه دانشگاهی مختص به الهیات اسلامی و آموزش مذهب اسلامی است که CIT را به تنها موسسه علمی-اسلامی  در تمام نوردراین-وستفالن، پرجمعیت ترین ایالت فدرال آلمان تبدیل کرده است.

هدف این مرکز مطالعه افزایش اعتقادات مذهبی در آلمان و مشارکت در آموزش پژوهشگران جوان در زمینه تحقیقات اسلام گرایی است. این مرکز همچنین قصد دارد رشته الهیات اسلامی را در آلمان پس از توصیه های شورای علم و علوم انسانی آلمان به منظور ترغیب تحقیقات دینی و مذهبی در دانشگاه های آلمان در ژانویه 2010 تاسیس کند.

CIT با ایجاد کرسی های اساتید پژوهشی و گروه های پژوهشی برای پژوهشگران جوان و دوره هایی با اعطا مدارک (از لیسانس تا دکتری)، فعالیت های پژوهشی، ترویج پژوهشگران جوان و آموزش در زمینه اسلام در حال پیشرفت است تا انعکاسی منطقی و علمی از الهیات اسلامی را تضمین کند و الهیات اسلامی آکادمیک را در اروپا تاسیس کند.

همراه با کارشناسانی که به سوالات پیرامون اسلام به عنوان یک مذهب می پردازند، مرکز به دنبال پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای الهیات اسلامی مستقل در جامعه آلمان است که یکی از راه های دستیابی به آن، ارتقاء و آموزش بیشتر پژوهشگران جوان است.

دانش پژوهان می توانند برای دوره های درسی با مدارک لیسانس، معلمی و دکتری در این مرکز ثبت نام کنند.

وب سایت: http://www.uni-muenster.de/ZIT/en