مرکز اسلامی ممفیس

وب‌سایت: http://www.memphisislamiccenter.org

مرکز اسلامی ممفیس (MIC) در سال 2008 با هدف ایجاد یک موسسه اسلامی چندمنظوره جهت پاسخ گویی به نیازهای مسلمانان در حومه ممفیس تاسیس شد. جمعیت مسلمانان منطقه ممفیس-شلبی در طول ۳۰ سال گذشته افزایش داشته است؛ درنتیجه نیازهای مذهبی اجتماعی و مدنی مسلمانان به شکل قابل توجهی گسترش یافته است. با وجود ایجاد مساجد و مؤسسه های اسلامی، جامعه مسلمانان خصوصا زنان و جوانان از داشتن خدمات در این زمینه محروم باقی مانده اند. مساجد موجود تنها به میزبانی از نمازگذاران می پردازند و قادر به ارائه فضا و امکانات جهت پاسخ گویی به نیازهای تمام اعضا نیستند.

هدف مرکز اسلامی ممفیس (MIC) پر کردن این خلا از طریق ایجاد یک مرکز زندگی خانواده مسلمانان جهت پاسخگویی به نیازهای معنوی، اجتماعی و مدنی همه مسلمانان است. اولویت اول این مرکز ایجاد یک جامعه مسلمانان آمریکایی فعال است. سرمایه گذاری در منابع انسانی، ارائه برنامه های نوآورانه و باکیفیت از فعالیت های این مرکز می باشد. این مرکز با همکاری سایر مراکز دینی سعی می کند به گفتگو، کمک به نیازمندان و کمک به درک تعالیم اسلامی بپردازد.