مرکز اسلامی دیویس

وب‌سایت: http://www.davismasjid.org

مرکز اسلامی دیویس یک سازمان غیردولتی و مذهبی است که هدف اصلی این مرکز، تشویق و توانمندسازی مسلمانان با دانش و شایستگی در اسلام است تا بتوانند در کمک های فردی و جمعی برای رفع نیاز انسان ها در انطباق با آموزه ها و باورهای اسلام مشارکت داشته باشند.

هدف این مرکز اسلامی خدمت به منافع اسلام و مسلمانان در دیویس است. در این راستا می بایست:

• اتحاد و وحدت در میان مسلمانان را  ترویج داد.

• فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و دیگر فعالیت ها را در بهترین شکل سنت های اسلام اجرا کرد.

• نماز جماعت و مراسم مذهبی اسلامی را در زمان های مناسب برگزار کرد.

• روابط دوستانه بین مسلمانان و غیر مسلمانان را گسترش داد.

• برای شناخته شدن آموزه های اسلامی به غیر مسلمانان علاقه‌مند تلاش کرد.

این مرکز اسلامی در نزدیکی پردیس دانشگاه کالیفرنیا در دیویس (یکی از 10 پردیس دانشگاه کالیفرنیا) واقع است. شهر دیویس یک شهر دانشگاهی کوچک است که دانشجویان بخش بزرگی از جمعیت این شهر را تشکیل می دهند. فعالیت ها و برنامه های این مرکز عبارت اند از:

• برگزاری سخنرانی ها در ایام هفته به منظور کمک به مسلمانان در ارتقا دانش اسلامی آن‌ها

• برگزاری مدارس اسلامی برای دختران و پسران بالاتر از 5 سال

• تشکیل گروه های جوانان درآخر هفته