مرکز اسلامی جنوب آفریقا

وب سایت: http://saic-dubai.com

مرکز اسلامی جنوب آفریقا (SAIC) یک مرکز اسلامی غیرانتفاعی در دبی است. این مرکز در ابتدا به عنوان یک مرکز قرآنی در سال 2002 تاسیس شد و در سال 2012، به طور رسمی به عنوان مرکز اسلامی جنوب آفریقا شکل گرفت. چشم انداز این مرکز، ایجاد و حفظ یک مرکز اسلامی جامع به منظور خدمت رسانی به مسلمانان انگلیسی زبان در داخل و خارج دبی است.

اهداف این مرکز عبارت اند از:

• کمک به جامعه مسلمانان به منظور انجام فعالیت هایی در جهت دستیابی به اسلام به عنوان شیوه کامل زندگی و تقویت پیوند میان آنها.

• انجام فعالیت های مذهبی، آموزشی، اجتماعی و سایر فعالیت های اسلامی به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر این مرکز

• برقراری روابط خوب، سالم و دوستانه با ارائه اسلام واقعی به مردم سایر ادیان و ترویج درک بهتر میان مسلمانان و غیر مسلمانان

• ایجاد یک محیط مساعد و جذاب برای دانش آموزان و بزرگسالان که نتایج یادگیری موثر را ترویج و تسهیل کند

• داشتن نقش مهم در بنیادهای اسلامی و تربیت کودکان و در نهایت جوامع

• توسعه آگاهی عمیق و ذاتی اسلامی در دانش آموزان و جوامع که آنها از آن برای هدایت در محیط فعلی و جهانی که در آن زندگی می کنند استفاده خواهند کرد

این مرکز توسط هیئت مدیره و کمیته ای اداره می شود که به استراتژی، مدیریت، امور مالی، منابع انسانی نظارت می کند. از جمله فعالیت های این مرکز برپایی کلاس هایی برای بزرگسالان و مسلمانان انگلیسی زبان است. این کلاس ها با اهداف زیر برگزار می شود:

• گسترش و ارائه دوره های  اصول منظم اسلام برای کسانی که به اسلام روی آورده اند و کسانی که مسلمان هستند؛

• ایجاد محیطی که در آن مسلمان قادر به افزایش دانش اسلامی خود باشند تا  آموزه های قرآن و سنت پیامبر (ص) را در زندگی شان به کار گیرند؛

• کلاس هایی برای بزرگسالان به منظور بهبود قرائت قرآن؛