مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام – بخش اول

 

 سخنرانی دکتر سید حمزه صفوی – موسسه آینده پژوهی جهان اسلام – iiwfs.com / www.islamic-world.ir

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email