معرفی یک کتاب: مبارزه برای مصر از ناصر به میدان تحریر

انقلاب اخیر در مصر، جهان عرب و ریشه های آن را به لرزه درآورده است. مصر، پرجمعیت ترین کشور عربی و مرکز تاریخی زندگی فکری عرب رکن اصلی راهبرد آمریکا در خاورمیانه بوده، و کشوری است که بعد از اسرائیل بیشترین میزان کمک از ایالات متحده را دریافت می کند. این اولین باری نیست که تمام نگاه جهان به مصر معطوف شده است. نیم قرن پیش، مصر تحت زمامت ناصر تبدیل به رهبر جهان عرب شده و راهنمایی برای تمام کشورهای در حال توسعه شد. در طول تاریخ مصر، بحث هایی شدید به منظور تعریف مصر، آنچه که این کشور می خواهد، و ارتباط آن با جهان در گرفته است و مصریان در حال حاضر فرصتی را برای پاسخ به این پرسش یافته اند. براساس یادداشت کوک، انجام این کار در نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم مصر دشوار به نظر می رسد اما در نهایت اگر مصر به دنبال جامعه اقتصادی پویا و پر جنب و جوش سیاسی است، لازم خواهد بود.

کتاب پیش رو تحت عنوان “مبارزه مصر: از ناصر تا میدان تحریر” کتابی است که توسط استیون کوک، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی (CFR) در سال 2011 به رشته تحریر درآمده و می تواند راه گشای خوبی برای تحقیق در روند تاریخ سیاسی و اقتصادی مصر برای پژوهشگران باشد.