ماه نگار امنیت جهان اسلام: شهریور ۹۷

 

 

ماه نگار امنیتی شهریور 97 منتشر شد. در این ماه نگار، وقایع امنیتی شهریور ماه 97 در جهان اسلام بصورت روزانه ثبت و قابل دسترسی است. همچنین تحلیل روندهای امنیتی سوریه، یمن و عراق را در شماره ششم، ماه نگار امنیت می‌توانید مطالعه کنید.

 

 

برای دریافت فایل PDF  ماه نگار امنیتی شهریور ماه 97 کلیک کنید.