ماه نگار امنیت جهان اسلام: دی و بهمن ماه ۹۷

 

 

 

ماه نگار امنیتی دی و بهمن ماه 97 در یک نسخه منتشر شد. در این ماه نگار، وقایع امنیتی دی و آبان 97 در جهان اسلام بصورت روزانه ثبت و قابل دسترسی است. همچنین تحلیل مهمترین رخدادهای امنیتی سوریه، افغانستان و شمال افریقا را در شماره دهم، ماه نگار امنیت می‌توانید مطالعه کنید.

 

برای دریافت فایل PDF  ماه نگار امنیتی دی و بهمن ماه 97 کلیک کنید.