ماه نگار امنیت جهان اسلام: تیر ۹۷

ماه نگار امنیتی تیر 97 منتشر شد. در این ماه نگار، وقایع امنیتی تیر ماه 97 در جهان اسلام بصورت روزانه ثبت و قابل دسترسی است. همچنین تحلیل روندهای امنیتی عراق و سوریه را در شماره چهارم ماه نگار امنیت می‌توانید مطالعه کنید.

 

 

برای دریافت فایل PDF  ماه نگار امنیتی تیر ماه 97 کلیک کنید.