ماه نگار امنیت جهان اسلام: آذر ۹۷

 

ماه نگار امنیتی آذر 97 منتشر شد. در این ماه نگار، وقایع امنیتی آذر ماه 97 در جهان اسلام بصورت روزانه ثبت و قابل دسترسی است.

 

برای دریافت فایل PDF  ماه نگار امنیتی آذر ماه 97 کلیک کنید.