فصلنامه

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

درباره فصلنامه

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، وابسته به موسسه آینده پژوهی جهان اسلام است. این فصلنامه بستری برای انتشار پژوهش های علمی عمیق، به روز و طراز اول در خصوص مسائل بنیادین و کاربردی جهان اسلام در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و … است.

این فصلنامه بر اساس پروانه انتشار شماره ۸۵۷۳۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات منتشر می‌شود.

مطالعات
بنیادین و کاربردی
جهان اسلام

اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این فصلنامه، تولید محتوای علمی با محوریت مسائل جهان اسلام، بر اساس آخرین یافته ها و پژوهش های اصیل اساتید، دانشجویان و پژوهشگران کشور و آن برای دسترسی محققان، مدیران اجرایی، تصمیم سازان و تصمیم گیران در کشور است. این فصلنامه در چشم اندازی پنج ساله، ضمن تبدیل شدن به مرجع اصلی در خصوص مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، تلاش خواهد نمود تا در پایگاه های بین المللی نیز نمایه شود.