عربستان چهار مسجد را به روی غیر مسلمانان گشود

مقامات سعودی دستور به گشودن درهای چهار مسجد در جده به روی غیرمسلمانان دادند. این تصمیم جز اولین تصمیمات اینچنینی در تاریخ این کشور است. این اقدام به هدف ایجاد فرصتی به منظور آشنایی غیرمسلمانان با تمدن و سنن اسلامی انجام شده است.

طبق رسانه های عربستان این چهار مسجد که در جده واقع شده اند عبارت اند از: الرحمه، التقوا، مسجد ملک فهد و ملک سعود.

مسجد الرحمه، مسجدی بزرگ و باشکوه است که از سوی ساکنین به عنوان مسجد شناور شناخته می شود چراکه ستون های آن در سواحل دریای سرخ قرار دارد.

مسجد القوا در شمال جده گنجایش بیش از 400 نمازگزار را دارد و در سال 2005 در زمینی به مساحت 750 متر مربع ساخته شده است. مسجد ملک فهد به دلیل کاشی کاری هایش شباهت زیادی به معماری مراکشی دارد و مسجد ملک سعود بزرگترین مسجد جده است که توسط معمار مشهور مصری عبد الواحد ال وکیل طراحی شده است.

منبع: http://aboutislam.net/muslim-issues/middle-east/saudi-opens-four-mosques-non-muslims